Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer

Geen politiek meer

21 april 2009

Vijf jaar lang volgde ik de politiek van dichtbij. Daar leer je veel van. Je gaat verbanden tussen diverse projecten zien, maar je leert ook dat politiek niet is wat het lijkt. Voor de buitenwereld vindt de besluitvorming plaats in de commissies en de raad, maar in werkelijkheid wordt de hele voorbereiding gedaan door een gedeelte van het ambtenaren apparaat. De wethouders zijn daarvoor verantwoordelijk, maar hebben er regelmatig geen grip. Het zou me dan ook niet verbazen dat de echte machthebbers in deze stad niet kopstukken zijn die we kennen, maar de mensen die minder vaak op de voorgrond treden.

Maar hoe je het ook went of keert, de politiek gaat over teveel zaken. Ze zijn in de raad vaak bezig met veel details en daarmee dreigen nog wel eens de hoofdlijnen onder te sneeuwen. De raad is te vaak bezig om zich in te dekken om in de toekomst te kunnen zeggen “zie je wel, dat hebben we toen ook gezegd”, maar vergeten om te kijken waar het werkelijk om gaat. Ook valt het me op dat de raad een enorme berg met onderzoeken wil over allerlei situaties, maar ik vraag me vaak af wat de toegevoegde waarde is. Is het een gebrek aan kennis over bepaalde zaken? Veel onderzoeken verdwijnen uiteindelijk in een la of wordt verwerkt in een raadsvoorstel om vervolgens uit het zicht te verdwijnen. Helaas kosten die onderzoeken vaak wel kapitalen.

Ook de daadkracht van de raad is veer te zoeken. Soms duurt het jaren voordat besluiten tot uitvoer komen. Soms ligt dat ook aan de inspraakprocedures, maar ik vraag me toch af waarom een Randweg bijna 20 jaar in de molen zit en zo ook de Zuid Willemsvaart. Ook de aanpak van het centrum van Rosmalen begint op een soap te lijken.

Jarenlang volgde ik de vele onderwerpen, maar ik ga er nu mee stoppen. Niet omdat de onderwerpen niet interessant zijn, maar gewoon omdat de politiek me teleurstelt. Raadsleden weten ook dat ze eigenlijk niet goed bezig zijn en discussies voeren die je bij de eerste beste cursus vergadertechniek zou afleren. Ik geloof best wel dat individuele raadsleden willen opkomen voor bepaalde groepen burgers. Maar het wordt de raadsleden te moeilijk gemaakt (of ze maken het zichzelf moeilijk) doordat ze hele heel bossen met papieren moeten doorlezen. Ik vrees dat daardoor het rendement van het beleid daardoor ernstig onder druk staat. Dat geldt ook als je een dergelijke vergadering bijwoont. Vaak zit je daar 2 of 3 uur, maar de hoeveelheid informatie die iets toevoegt aan de raadstukken waar over gepraat wordt is vaak marginaal.

Of de politiek ooit dicht bij de Bossche burger zal komen? Ik weet het niet, maar ik denk dat de opkomst volgend jaar bij de verkiezingen zeker niet de 50 % zal halen. Het feit dat politieke partijen nu al bezig zijn met allerlei onzinnige voorstellen zichzelf te profileren, zegt al genoeg. Vooral de stedelijke partijen laten zich daarin vaak kennen. Ze weten hoe ze het volk moeten paaien, maar het gaat vaak om onderwerpen die eigenlijk niet in de raad thuishoren. Moet de raad zich nu echt gaan uitspreken of de ingang van fietskelder in de Kerkstraat nu wel of niet op straat mag liggen? Dit is gewoon een technisch aspect dat ook gewoon met ambtenaren kan worden afgestemd. Overigens voeren ambtenaren veel overleg met burgers en weten vaak veel beter wat er speelt. Veel van die informatie komt niet of slechts ten dele bij de raad.

Om afstand te nemen van de politiek, stop ik met verslaggeving. Ik zal wel bekijken of ik op een andere wijze informatie aan deze site kan toevoegen.

Auteur: Alfred Heeroma