Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer

Nutsbedrijven onverantwoord bezig?

6 april 2009

Sinds 1 januari 2009 valt het beheer van de bekabeling voor energie onder Enexis. Voorheen was dit een verantwoordelijkheid van Essent. Dit is een gevolg van de splitsingswet, waarbij de producent van energie niet langer het beheer van het transport mag regelen. Nu vinden er in ’s-Hertogenbosch een flink aantal werkzaamheden plaats waarbij ook kabels van Enexis moeten worden verlegd. Je zou dan denken dat het bedrijf hier verantwoord mee om gaat, maar dat blijkt niet zo te zijn.

De gemeente is vaak opdrachtgever voor de verleggingen en aanpassing van de leidingen, bijvoorbeeld bij bouwprojecten. In normaal zakelijk verkeer maak je als opdrachtgever afspraken over dit soort zaken en als het dan niet goed gaat, dan zou Enexis hier op aangesproken mogen worden. Een aantal bewoners heeft echter geklaagd over de uitvoer van de werkzaamheden en de gevaarlijke situaties die daarbij ontstaan. Zo was er een klacht dat er elektriciteitbekabeling boven de grond uitsteekt, slechts afgeplakt met tape. Je mag dan hopen dat er geen kinderen met deze kabels gaat spelen, want dan is een ongeluk snel gebeurd.

Desgevraagd gaf een medewerker van de gemeente aan dat het op dit moment erg moeilijk is om afspraken te maken met Enexis. Het bedrijf heeft namelijk het alleenrecht op de kabels en je mag dus niet zomaar zelf iets met die kabels doen. Behalve elektriciteit zijn ook andere kabels, bijvoorbeeld voor dataverkeer. Deze schijnen dan weer onder Ziggo te vallen. Ook met dit bedrijf schijnt het moeilijk te zijn om goede afspraken te maken. Als excuus wordt aangevoerd dat er een tekort aan personeel is en in ’s-Hertogenbosch schijnen zelfs medewerkers uit Limburg te werken.

Doordat er slechte afspraken te maken zijn met deze bedrijven, is bijvoorbeeld in Boschveld een enorme vertraging opgetreden met de Nieuwbouw. Die lijkt mee te vallen, omdat die door de economische crisis toch wel is vertraagd, maar zonder die crisis zou er toch een groot probleem zijn.

Op hun webpagina geven de Nutsbedrijven aan dat ze verantwoord aan het ondernemen zijn. Dat lijkt dan meer op het milieu gericht te zijn dan de daadwerkelijke uitvoer op straat. Omdat er sprake is van monopolieposities, kan de gemeente ook weinig doen tegen deze bedrijven, behalve dan veel bellen.

Het is dan ook de vraag of deze bedrijven nog wel verantwoord bezig zijn en niet de belastingbetaler op kosten jaagt, omdat de gemeente nu veel energie moet steken in het maken van afspraken. Allemaal werk dat door de belastingbetaler moet worden opgebracht. Het lijkt lastig om dit slechte beleid te doorbreken. Raadslid Van der Krabben stelde vorige week een vraag over de bekabeling van camera’s in Boschveld, die niet conform de vraag was aangelegd door Ziggo. Wellicht kan hij ook een vraag stellen hoe het zit over de opdrachten die gemeente geeft aan de Nutsbedrijven. Een flink aantal bewoners ondervindt hier hinder van, bijvoorbeeld doordat er losse bedrading ligt van ontbrekende lantaarnpalen. Het zou de politiek sieren eens echt op te komen voor de problemen die de bewoners in dit geval letterlijk voor hun deur ervaren.naschrift
De redactie is gemeld dat in Boschveld losliggende kabels onder de bestrating zullen worden weggewerkt totdat er weer lantaarnpalen geplaatst zullen worden. Het is niet bekend of elders in de stad ook tot maatregelen wordt overgegaan.

Auteur: Alfred Heeroma