Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer
Stadsnieuws Den Bosch| Meimaand in de Sint Jan

Meimaand in de Sint Jan

2024-05-02 12:46:23

De bidtocht in 2022
Fotograaf: Persfoto - Bron: Persbericht
Met maar liefst vijfentwintig vieringen viert de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch dit jaar de meimaand in de Sint-Jan.

30 april was de opening en er zijn missen op zaterdag en zondag en de sluiting op 31 mei is er ook dit jaar weer de jaarlijkse bidtocht door de straten van de stad.

Thema van de meimaand is dit jaar Maria, een groot teken aan de hemel. Het thema is ontleend aan een vers uit de Apocalyps: 'Er verscheen een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren.' In die vrouw, hoewel haar naam niet wordt genoemd, ziet de Traditie van de Kerk Maria.

In het noordertransept van de kathedraal is dit kleurrijk tot leven gebracht in het grote glas-in-loodvenster dat in 1966 werd vervaardigd door de Bossche kunstenaar Marius de Leeuw. Regelmatig zijn mensen op zoek naar tekenen aan de hemel waarmee ze graag bevestigd willen worden in hun geloof. Maria is daarbij een voorbeeld, zij geloofde in haar Zoon en stond onvoorwaardelijk achter hem.

De vijfentwintig vieringen die mede worden verzorgd door de Broederschap zijn op alle zaterdag in mei om 12.30 uur, op de zondagen én op Hemelvaart en Tweede Pinksterdag om 8.00 uur, 10.00 uur en 12.00 uur en op 31 mei om 19.00 uur. Een groot deel van de vieringen wordt opgeluisterd door de aanwezigheid van gildes en gastkoren, in de mis van 10.00 uur zingt meestal het eigen koor van de kathedraal, de Schola Cantorum. Van maandag tot en met vrijdag zijn er eucharistievieringen om 8.30 en 12.30 uur en is er het Rozenkransgebed om 12.00 uur. Alle zondagen zijn er Vespervieringen met een gastkoor om 16.00 uur.

Eén van de hoogtepunten van de meimaand is de bidtocht door de straten van Den Bosch. De bidtocht wordt gehouden op zondag 12 mei aansluitend op de mis van 12.00 uur. Het beeld van de Zoete Moeder gaat dan jaarlijks voor één keer de kathedraal uit en wordt rondgedragen over de route die het, zo gaat de legende, ooit zelf heeft afgelegd, waarschijnlijk in 1368, tijdens een pestepidemie die de stad had getroffen. De nacht na haar tocht waren alle zieken langs de route die ze had afgelegd genezen. Het beeld wordt tijdens de tocht door de stad vergezeld door bisschop, plebaan, priesters, diakens, acolieten, gildes, muziek, de Broederschap, andere broederschappen, ridders van verschillende ordes en een lange stoet kerkgangers. Tegen 14.00 uur komt het beeld weer terug in de Sint-Jan en is er nog een korte gebedsdienst.

Zoals alle jaren heeft de Broederschap van Onze Lieve Vrouw ook dit jaar weer gezorgd voor een boekje waarin alle informatie over de meimaand is terug te vinden en waarin prachtige afbeeldingen van Maria zijn opgenomen. Het boekje is gratis beschikbaar in de kathedraal maar is ook terug te vinden op de website van de Broederschap.

Auteur: Persbericht