Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer

Hoe gaat het?

25 oktober 2008

De meest gestelde vraag in Nederland is waarschijnlijk "Hoe gaat het?" Het voorspelbare antwoord is dan meestal "goed". Wie diverse media moet geloven is dat dus helemaal niet waar. Het gaat heel slecht met ons. Financiële crisissen vliegen ons om de oren, dalende beurskoersen, toenemende criminaliteit, economische krimp en in een elkaar klappende huizenmarkt. Maar is het nu echt allemaal zo erg als het ons wordt voorgeschoteld? Dat is maar hoe je er naar kijkt en hoe je er mee omgaat.

Veel van de negatieve berichtgeving is gestoeld op sentimenten en niet echt op cijfers. Als het al op cijfers is gebaseerd worden die snel omgezet naar een toekomst verwachting en het is al vaak genoeg aangetoond dat voorspellingen vaak niet kloppen, maar niemand die zich daar iets van aantrekt. Op korte termijn gaat het wellicht iets minder, maar niemand vraagt zich af hoe goed het ons gaat. Qua werkloosheid scoort Nederland het best in Europa met de laagste werkloosheid. Met criminaliteit zijn we slechts een middenmotor, qua inkomen en bestedingsmogelijkheden (koopkracht) zitten we in de top 10 van de wereld en toch klagen we er maar op los. Dat het de komende tijd wellicht wat minder zal gaan, zal best wel. Minder betekent nog niet dat het slecht gaat, maar dat vergeten we dan al snel.

Komende weken zal de begroting van ’s-Hertogenbosch besproken worden. Het college ziet ook nog niet direct aanleiding om de broekriem strak aan te halen. De oppositie staat al klaar om daar flink tegen in te gaan en met paniekzaaierij de media en daarmee de burgers voor zich te winnen. Reken maar dat er komende weken flink aan de poten van de begroting wordt gezaagd, maar dat het uiteindelijk met een sisser afloopt. Ook dat is niets nieuws, want zo gaat het al jaren. Er komen ongeveer 30 voorstellen die aanvullend op de begroting worden ingebracht en daarmee gaat het stadsbestuur gewoon verder waarmee ze al jaren bezig is.

Dan moet je dus de vraag stellen of het goed of slecht met de stad gaat. Ik ben van mening dat het redelijk goed gaat met de stad. Economisch gezien heeft ’s-Hertogenbosch het goed voor elkaar. Met ruim 100.000 arbeidsplaatsen en een lage werkloosheid is er op dit gebied weinig te klagen, het moet misschien zelfs wel een beetje getemperd worden. Ook met de woningbouw ligt de gemeente aardig op schema. Het enige waar een aantal politieke partijen zich zorgen over maken is het aandeel van de sociale woningbouw. Die wordt veel bekostigd door de verkoop van dure woningen en nu het wat minder gaat met de economie kan die financiering wel eens in het gedrang komen. Als de woningprijzen dalen is dat ook slecht nieuws voor de gemeente, want dan zouden de OZB inkomsten ook wel eens kunnen dalen.

Ook met de veiligheid gaat het steeds beter, alleen zijn er nog een aantal mensen die deze positieve ontwikkeling nog niet zo voelen. Sinds eind 2007 dalen de criminaliteitscijfers, alleen de afgelopen 6 weken is er weer sprake van een stijging van een aantal criminaliteitscijfers, zoals auto-inbraken. Ook op veiligheid wordt veel ingezet, onder andere door het veiligheidshuis, een samenwerking van diverse organisaties die met criminaliteit of sociale ontsporing temaken hebben. Na een matige start in 2004/ 2005 lijkt het nu eindelijk wat te worden. Helaas is een kleine groep van ongeveer 700 mensen verantwoordelijk voor het grootste deel van de overlast en worden er allerlei programma’s opgesteld om die groep weer in het gareel te krijgen. Ook de 2500 meelopers worden in de gaten gehouden. Maar helaas vindt de grootste hoeveelheid criminaliteit achter de voordeur plaats. Huiselijk geweld komt in 25 tot 30 % van de huishoudens voor, onzichtbaar voor de buitenwereld.

Cultureel wil de stad ook van alles. Ze willen keramiekstad worden, samen met de B5 (5 grote Brabantse steden) culturele hoofdstad van Europa worden, een Jeroen Bosch jaar in 2016, meer activiteiten voor jongeren. Kortom ambities genoeg.

Dat er 6000 gezinnen oftewel een kleine 20.000 inwoners het minder goed hebben in de stad zou je zorgen kunnen baren. Dat doet het ook en er gaat veel geld naar toe. Talloze organisaties zijn er mee bezig en er zijn allerlei potjes voor die mensen. Vaak weten die mensen niet eens dat ze allerlei hulp kunnen krijgen en dan gaat er weer een voorlichtingscampagne tegenaan. Deze 15 % van de bevolking krijgt relatief veel aandacht, maar owee als je daar geld op wil bezuinigen. Toch zou ik daar voor zijn. Niet dat ik deze mensen een toelage wil ontzeggen, maar vooral om dat van elke euro die er voor deze mensen beschikbaar is bijna de helft opgaat aan voorlichting, regelgeving en ander geouwebet. Ook wel bureaucratie genoemd. Probeert u maar eens te begrijpen hoe de WMO in elkaar zit en hoe daar stedelijke en wijkgebonden loketten in passen en de wijkgerichte aanpak. Voor politici is het al amper te begrijpen, laat staan voor de burger die er mee te maken heeft.

Ik verwacht dat de komende weken het wel zal gaan over waaraan we het geld gaan uitgeven en bijna niet over de wijze waarop het uitgeven. Ook zal het er niet over gaan of we de lat niet te hoog leggen en we misschien eens tevreden moeten zijn met minder welvaart en wellicht ook minder welzijn. Dat is een politieke doodzonde, want dat wil het volk niet horen.

Ik weet eigenlijk niet waarom, want het gaat toch goed met u?

Auteur: Alfred Heeroma