Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer

Aandacht voor anti-krakers

12 januari 2011

Raadslid Weijers van de PvdA heeft dinsdagavond tijdens commissie vergadering ROB het probleem van anti-krakers ter sprake gebracht. Al langer zijn er verhalen dat anti-krakers in hun vrijheid worden beperkt door anti-kraak organisaties. Zo zou er sprake zijn van beperkingen voor het ontvangen van bezoek, drugsgebruik of zelfs samenwonen. De controles zouden op de meest onmogelijke momenten plaatsvinden. Weijers zou graag willen weten wat hier van waar is. Ook zou hij als gemeenteraadslid hier iets aan willen doen. Om zich te informeren wil hij spreken met experts op dit gebied.

Andere leden van de commissie vroegen zich af of de gemeenteraad zich hier wel mee kan bemoeien omdat het gaat over een contract tussen 2 particuliere partijen waar de gemeente niet bij betrokken is. Ze zien dan ook niet zo veel in een expert-meeting.

Wat opviel in de discussie was dat niemand het idee opperde om de opdrachtgevers, meestal de corporaties die woningen willen slopen, hier op aan te spreken. Wel werd geconcludeerd dat anti-kraak een gevolg is van de problemen op de huurmarkt. Daarmee zou het beter besproken kunnen worden bij de woonvisie, die later dit jaar wordt besproken. Volgens voorzitter van de commissie van Ommeren is die visie al in een finale fase en zal binnenkort worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het bleef uiteindelijk bij een oproep aan het college om aandacht te hebben voor dit probleem. In een later stadium zal bekeken worden welke rol de gemeente kan spelen, maar dit lijkt beperkt te zijn.

Eerder meldde het Brabants Dagblad al dat Zayaz en BrabantWonen anti-kraak organisatie Ad Hoc hier al op hebben aangesproken.

Auteur: Alfred Heeroma