Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer
Stadsnieuws Den Bosch| Divers protesteert bij B en W

Divers protesteert bij B en W

12 februari 2011


Fotograaf: - Bron:
Divers moet bezuinigen, maar de organisatie vreest wel voor de gevolgen. Daarom heeft ze een protestbrief gestuurd naar B&W. Divers heeft niet alleen te maken met de bezuinigingen van de gemeente, maar ook met minder geld uit Den Haag. De financiering van het grotestedenbeleid loopt af en in 2012 stopt de landelijke subsidie voor participatieprojecten zoals Meer! met elkaar. Divers voelt zich dubbel gepakt. Aan de landelijke subsidies lijkt niets veranderen, maar ze denken nog wel dat Ze B&W en de gemeenteraad kunnen overtuigen om niet alle bezuinigingen door te laten gaan. Ze richten zich hierbij op 4 punten.

Het eerste punt is de bewonersondersteuning. Divers wil dat er voldoende geld overblijft voor de noodzakelijke ondersteuning aan bewonersgroepen. Ze maken zich vooral bezorgd over de wijken Kruiskamp/Schutskamp en Den Bosch Oost. De signalen en informatie vanuit de wijknetwerken en de cijfers in Vergelijk de Wijk 2010 zou de inzet van Divers rechtvaardigen in die wijken.
Ook de bezuiniging van de wijkpleinen zou moeten worden beperkt. De afgelopen weken hebben diverse wijkpleinen al geprotesteerd, waarbij ze zelfs ondersteuning vanuit het buitenland hebben gehad. De wijkpleinen en -winkels worden gefinancierd uit het Wmo-budget. Daarvoor zijn bezuinigingsvoorstellen gemaakt in de vorm van drie scenario's. B&W stelt scenario 2 voor met drie wijkpleinen in de stadsdelen West, Noord en Zuid-Oost en mogelijk een vierde wijkplein in Rosmalen. Divers stelt B&W scenario 1 voor waarin verspreid in de stad zeven wijken wijkpleinen worden gerealiseerd voor informatie, advies en onderlinge hulp. Scenario 3 is geen optie, want daarin vervallen alle wijkpleinen en -winkels.
Als derde wil Divers ook minder bezuinigen op de participatieprojecten. Zoals het er nu uitziet zal het participatieproject Meer! met elkaar in 2012 stoppen. In 2010 deden 300 vrouwen mee aan activiteiten en zijn 50 vrouwen vrijwilligerswerk gaan doen. Divers vraagt zich af waar die vrouwen nu naar toe moeten. Ook andere projecten uit het participatiebudget staan ter discussie. Divers stelt B&W voor om juist te kiezen voor groepen die graag mee willen doen, maar daarbij tijdelijke ondersteuning bij nodig hebben. Ze willen Meer! Met elkaar (voorheen Ouder Kind Centrum) blijft bestaan.
Tenslotte maken ze zich ook zorgen over de organisatie. Door de bezuinigingen zal Divers medewerkers moeten ontslaan. Dat heeft grote consequenties voor zowel de organisatie als hun werk. Divers wijst B&W erop dat gedwongen ontslagen hoge kosten met zich meebrengen en bovendien de uitvoering van de Opdracht 2011 (beleidsgestuurde subsidie) kunnen bemoeilijken. Divers wil overleg met de gemeente om dit zoveel mogelijk te beperken. Als er ontslagen moeten vallen, vinden ze dat dit het werk niet in gevaar mag brengen en ook geen extra kosten met zich mee mag brengen.

Auteur: Alfred Heeroma