Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer
Stadsnieuws Den Bosch| Empelse parochiegemeenschap ontvangt Spaanse onderscheiding

Empelse parochiegemeenschap ontvangt Spaanse onderscheiding

2023-11-20 17:10:14

Empelse parochiegemeenschap ontvangt bijzondere Spaanse onderscheiding.
Fotograaf: Persfoto Parochie Maria - Bron: Parochie Maria
De parochiegemeenschap in Empel ontvangt op zaterdag 2 december een onderscheiding van de aartsbisschop van het Spaanse Leger. Die heeft te maken met het 'Wonder van Empel' dat zich tijdens de Tachtigjarige Oorlog voltrok.

Op zaterdag 2 december wordt deze gebeurtenis herdacht met een groot aantal Spaanse pelgrims en wordt de onderscheiding uitgereikt.

De Empelse parochiegemeenschap ontving bijzonder en plechtig decreet uit Madrid van de aartsbisschop van het Spaanse leger, Juan Antonio Aznáres Cobo. Daarin wordt het Kruis van Trouw toegekend aan de parochiegemeenschap van de heilige Landelinus én persoonlijk aan Paula Doorenbosch-Roeters. De parochiegemeenschap in Empel is erg verheugd met deze bijzondere onderscheiding.

Aan deze onderscheiding gaat een lange geschiedenis vooraf, die teruggaat tot in de Tachtigjarige oorlog. Toen voltrok zich 'het wonder van Empel'. Met name de laatste jaren heeft dat voor warme vriendschapsbanden gezorgd tussen de Empelnaren en een grote delegatie Spanjaarden die elk jaar begin december naar Empel om Maria te vereren, omdat zich daar in 1585 een wonder voltrok.

De Spaanse militairen waren in de Tachtigjarige oorlog in strijd met de Staatse troepen en leden veel onder kou en voedselgebrek.
Ze waren al de Maas overgestoken naar de Bommelerwaard, maar werden gedwongen zich op 20 november 1585 terug te trekken omdat de Staatsen de dijken doorstaken. Zo kwamen ze terecht in Empel, waar ze strandden omdat de polders rond 's-Hertogenbosch ook onder water stonden. De wegen die er waren, werden zwaar bewaakt. Vijf dagen zaten de Spanjaarden vast in kou en regen, ingesloten tussen de Staatse troepen en hun oorlogsschepen. De Spaanse soldaten groeven zich in rond de kerk van Empel. Een van de soldaten stuitte toen op een afbeelding van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Hij bracht het naar de kerk en samen baden de soldaten bij de beeltenis om bevrijding uit hun hopeloze situatie. De volgende dag, 8 december, op de feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, begon het hard te vriezen. De schepen moesten zich terugtrekken, ook door het kanonnengebulder van de versterking die via 's-Hertogenbosch arriveerde. Zo konden de Spanjaarden de aftocht blazen en waren ze gered.
Het Spaanse leger zag hier een wonder in en de verering van Maria nam in militaire kringen een hoge vlucht. Er werd een broederschap opgericht: 'Soldaten der Onbevlekt Ontvangen Maagd'. In 1892 werd Maria uiteindelijk de patrones van de Spaanse infanterie bij koninklijk decreet en dat is ze tot op de dag van vandaag nog steeds.

Op zaterdag 2 december zal een grote delegatie Spaanse militairen en hun familie naar Empel komen. Om 12.00 uur is de feestelijke eucharistieviering in de Landelinuskerk ter ere van het wonder van Empel. Tijdens deze viering zullen de toegekende onderscheidingen worden uitgereikt aan Paula Doorenbosch en – namens de gemeenschap – aan pastor Piet de Jong.

Auteur: Persbericht