Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer
Stadsnieuws Den Bosch| FC Den Bosch nog niet gered

FC Den Bosch nog niet gered

9 juni 2011


Fotograaf: - Bron:
FC Den Bosch nog niet gered De Betaald Voetbal Organisatie (BVO) FC Den Bosch zit al tijden in zwaar weer. Al sinds 2009 is de begroting niet op orde. Informatie daarover was tijden niet duidelijk en D’66 heeft daarover al een aantal keren vragen gesteld aan B&W, maar een aantal keren bleek ook B&W niet goed geïnformeerd. De BVO heeft een schuld van €1,65 miljoen bij de gemeente en daarnaast nog meer schuldeisers. Het bestuur van de BVO is niet in staat gebleken om daar een adequate oplossing te vinden. En daarmee is de liquiditeit van de BVO ernstig in geding gekomen en zonder hulp dreigt er faillissement van de organisatie. Er moest dus worden ingegrepen om het betaalde voetbal voor de stad te behouden. B&W is daar in januari mee begonnen, maar ook de club zelf en de supporters kwam in actie. Het leidde tot een reddingsplan, dat is gegoten in een raadsbesluit. Dit is gisteravond in de gemeenteraad besproken en daarvoor werd 2½ uur gesproken, want er waren nogal wat vragen.

De eerste vraag die beantwoord moet worden is natuurlijk of er de wens is om de organisatie te redden. Alleen de VVD liet blijken dat prima te vinden, maar niet met gemeenschapsgeld. Ze ziet de BVO als een private onderneming en ziet het besteden van gemeenschapsgeld als een beloning voor mismanagement. De andere partijen waren daarin wat genuanceerder omdat ze ook onderkennen dat de BVO een maatschappelijke functie heeft. Hier zijn ook kanttekeningen te maken. In één van de voorwaarden voor het reddingsplan staat dat er ‘een sterke verbondenheid tussen de club en de samenleving’ moet zijn. Daartoe zouden de spelers bij FC Den Bosch zich de komende 5 jaar 1000 tot 1200 uur per jaar moeten inzetten voor maatschappelijk activiteiten. Wel is de vraag of dit wenselijk of noodzakelijk is. Eind vorig jaar hield het Digipanel een onderzoek onder bijna 4000 inwoners. Hieruit kwam naar voren iets meer dan 10% de aanwezigheid van FC Den Bosch belangrijk vindt, 71 % heeft totaal geen betrokkenheid. Ook is net iets meer dan 10% is bereid om gemeenschapsgeld te gebruiken om FC Den Bosch redden, al wordt dat meer (36%) als de organisatie ook iets terugdoet voor de stad en ook bezuinigt. 43% ziet betaald voetbal niet als noodzakelijk voor de stad, terwijl 33% dat wel vindt. Hockey wordt veelal al waardevoller voor de stad gezien (69%) net als basketbal (49%) terwijl voetbal pas op de derde plaats staat (40%). Tot zover dus weinig draagvlak. Het enige wat er uitspringt, is het antwoord op de vraag 'Vindt u het belangrijk dat FC Den Bosch maatschappelijk betrokken is?', hierop 75% bevestigend. Maar wat niet duidelijk is of die maatschappelijke activiteiten ook op een andere (goedkopere manier) ingevuld kan worden. De activiteiten richten zich vooral op kansarme jongeren.
Een duidelijk resultaat, al had raadslid Weyers de mening dat dit onderzoek niet goed is, omdat de vragen onjuist waren. Dit is toch wel een vorm van disrespect voor de 3888 mensen die hun mening hebben gegeven.
Nu duidelijk is dat het draagvlak voor FC Den Bosch onder bevolking laag is, blijft alleen over de economische gevolgen. Die gevolgen kunnen snel worden vastgesteld. Als de BVO nu failliet gaat, zullen de schuldeisers hun geld kwijt zijn, want materiële waarde van de club zal niet dekkend zijn. Het stadion wordt immers gehuurd van de BIM en blijft alleen trainingsgrond en faciliteiten over. De gemeente zal als grootste schuldeiser het meeste verliezen, namelijk €1,65 miljoen. Dus hier zit wel een belang om de BVO te redden. Maar dat zou dan wel de laatste keer moeten zijn, want de gemeenteraad wil niet dat de BVO in toekomst nogmaals komt aankloppen, want dan zal de deur zeker gesloten blijven. Om de schuld van €1,65 miljoen kwijt te schelden zijn harde voorwaarden gesteld. Zo moet er een ander bestuur komen, waarin ook een supportersvertegenwoordiger zit. De structuur en mentaliteit zullen moeten veranderen. Daarnaast zullen de sponsorinkomsten flink omhoog moeten, er nieuw kapitaal moeten worden aangetrokken door het uitgeven van aandelen en het terugdringen van kosten. De club is met deze voorwaarden druk bezig, zo is het bestuur in transformatie, worden er aandelen uitgegeven en werd gister bekend dat er ook ruim €6 ton aan sponsortoezeggingen zijn. Maar daarmee is de club er niet, er moet nog veel worden gedaan, dat gaf wethouder van Olden ook aan.
Een ander onderdeel van het reddingsplan is het afkopen van het erfpachtrecht van het Jeugd- en trainingscomplex aan de Jan Sluyterstraat en die ruimte te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Dit zou €1,4 miljoen kunnen opleveren. Met dit geld zou dan het acute liquiditeitsprobleem opgelost kunnen
worden alsook zou uit deze opbrengst een kunstgrasveld in het stadion aangelegd kunnen worden, die na afstoting van het Jeugdcomplex Jan Sluytersstraat nodig is. Minimaal 7 ton zou gereserveerd moeten worden voor toekomstige huurpenningen, want die huur zou te hoog zijn ten opzichte van andere huurpenningen in de Jupiler League. Het probleem is dat het stadion verhuurd wordt door de BIM. Al is de gemeente voor 95% aandeelhouder, toch kan de gemeente hier geen invloed op uitoefenen, tenzij ze accepteert dat het dividend omlaag gaat.
Een ander punt dat in de discussie naar voren kwam was topsport ook bijdraagt aan de breedtesport. Dit houdt in dat de prestaties van FC Den Bosch er toe kan leiden dat er meer jongeren aan voetbal gaan doen. Dat zal zeker zo zijn, maar of dit als reden aangevoerd kan worden is twijfelachtig, zeker als je kijkt naar de uitslag van het digipanel.
Uiteindelijk werd het reddingsplan aangenomen met 22 stemmen voor en 17 tegen. De motivatie van de tegenstemmers was divers. VVD stemde tegen omdat ze vindt dat er geen gemeenschapsgeld in gestoken moet worden. D'66 onderschreef wel de voorwaarden, maar vertrouwt het college niet als toezichthouder voor de uitvoer omdat ze afgelopen tijd geen goed inzicht had in de situatie. De SP vindt de voorwaarden niet hard genoeg en vindt ook de periode van een half jaar waarin de uitvoer moet plaatsvinden te lang. Ook Groenlinks heeft geen vertrouwen in goede afloop en dat FC Den Bosch zelf verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. De Bossche Groenen vindt dat er nog niet is voldaan aan de voorwaarden en wil pas akkoord gaan als dit wel zo is.
Een motie van Trots werd wel aangenomen. Hierin wordt gesteld dat bij het mislukken het reddingsplan binnen 2 jaar de verstrekte verplaatsingskosten volledig worden terugbetaald.
De bal ligt nu FC Den Bosch. Ze krijgen een kans om aan te tonen dat ze het reddingsplan kunnen uitvoeren. Als dat niet lukt, zal het doek alsnog vallen voor het betaalde voetbal. Dus de BVO is bij lange niet gered. Het is dan ook nog afhankelijk wat de KNVB gaat doen. Volgende week moet een (sluitende) begroting worden ingediend. Als de KNVB hier negatief op reageert, dan zal het reddingplan ook heel moeilijk worden.
Het Roosendaalse RBC ging gister failliet en ook de situatie bij FC Eindhoven is nog niet zeker. Ook deze club kreeg steun via PSV en de gemeente. Er is nu onderzoek gaande of het hier gaat om staatssteun. Als dat zo is, dan zal mogelijk ook voor FC Eindhoven het doek vallen. Hieruit wordt wel duidelijk het voetbal in Nederland in zwaar verkeerd.

Auteur: Alfred Heeroma