Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer

Geen steun voor onderzoek

27 januari 2011

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen dinsdag heeft D66 in een motie gevraagd naar een onderzoek van de rekenkamer naar de manier waarop de gemeente het toezicht op FC Den Bosch heeft georganiseerd. De partij wilde dit om op basis van deze informatie beter in staat te zijn over een eventueel verzoek van steun aan FC Den Bosch beter te kunnen beoordelen. Hoewel de meeste fracties het een positief verzoek vonden, stemden ze er niet mee in. Hun motivatie was dat een dergelijk onderzoek te vroeg zou zijn. Jan Smit, fractie voorzitter van D66 begreep hier niets van. Een dergelijk onderzoek zou 4 tot 8 weken duren. Als de vraag bij de gemeenteraad komt en dan pas besloten zou worden tot een onderzoek, zou er dus alleen maar vertraging kunnen optreden of zou er een besluit genomen worden, zonder dat alle informatie op tafel ligt.

D66 heeft de afgelopen periode door vragen aan het College geprobeerd duidelijk te krijgen of er zaken niet goed zijn gegaan. Smit gaf aan dat de antwoorden niet voldoende informatie gaven. In 2003 is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin werd opgeroepen tot meer toezicht op het bedrijfsmatig reilen en zeilen door de gemeente bij FC Den Bosch. Hierop is een vertegenwoordiger aangesteld in de Raad van Toezicht en Advies.

De gemeente heeft ook inzage gehad in jaarverslagen waarin vermeld stond er verlies werd geleden en er sprake is van een negatief kapitaal bij FC Den Bosch. Dit was voor het College echter geen reden om zich zorgen te maken over de terugbetaling van de lening, die is verstrekt aan FC Den Bosch. Tot nu toe betaalt FC Den Bosch alleen de rente terug, maar lost niets af.

Een commissie van "wijze mannen" heeft voorgesteld de spelers van FC Den Bosch zich meer maatschappelijk gaan inzetten als compensatie voor de lening. Dit voorstel is niet met enthousiasme ontvangen in de gemeenteraad, vooral ook omdat omgerekend € 300 per uur wordt gerekend voor de inzet. Gisteren kwam het voorstel om aandelen uit te geven die de Bossche inwoners de mogelijkheid moet geven 'hun' club te ondersteunen. Tevens zou dan blijken hoe groot het draagvlak is voor de voetbalclub.

Auteur: Alfred Heeroma