Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer
Stadsnieuws Den Bosch| Jongerencentrum niet noodzakelijk

Jongerencentrum niet noodzakelijk

14 juni 2011


Fotograaf: - Bron:
Jaren geleden bleek uit een onderzoek dat er een wens was voor een stedelijk cultureel jongerencentrum. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de 's-Hertogenbosch een 'stad voor mijn moeder' was. Daarop is getracht een cultureel jongerencentrum op te zetten, maar dat is in feite een lijdensweg geworden. Eerst moest er een keuze gemaakt worden voor de organisatie die dit ging uitvoeren en daarna was er nog de keuze van de locatie. Uiteindelijk werd gekozen voor het concept Culture & Commerce, waarbij culturele jongeren activiteiten werd betaald door het organiseren van commerciële activiteiten. Dit is nu bekend als de Talent Factory, maar daar was veel ellende over en er werden allerlei onderzoeken gedaan of in de het proces om te komen tot dit jongerencentrum geen fouten zijn gemaakt. Uiteindelijk eindigde dat in een juridische strijd tussen de uitbater en de gemeente.

De Talent Factory is op zich een succes, maar de gemeente wenst het niet te ondersteunen. De Talent Factory is gevestigd in een pand aan de Buitendijk waarvan het huurcontract in 2012 afloopt. Om te kijken of er nog steeds een wens voor een stedelijk jongerencentrum is, heeft de gemeente opnieuw een onderzoek laten uitvoeren. Hieruit is die noodzaak niet naar voren gekomen. Het merendeel van de ondervraagde jongeren, 164 in getal, gaf aan dat voor de meeste jongeren tussen 15 en 25 jaar voldoende voorzieningen zijn. Een kwart gaf aan dat ze niets misten in de stad en 40% vindt een zou een grote discotheek een verbetering vinden.
Ongeveer de helft van de jongeren gaf aan zelf actief bezig te zijn met cultuur (bijvoorbeeld Muzerije), terwijl de andere helft alleen passief kijkt (bioscoop) of luistert (muziek). Op wijkniveau zijn er vaak ook jongerenactiviteiten, maar deze zijn veelal onbekend, dus een betere informatievoorziening is hier op zijn plaats. Bestaande stedelijke voorzieningen (W2, Verkadefabriek, Theater aan de Parade) zouden beter benut moeten worden. Daarnaast zijn er ook nog activiteiten die incidenteel plaatsvinden (B-there, Kunstbende, Voor talent wordt geklapt).
Verbetering van de bestaand voorzieningen heeft de voorkeur boven een cultureel jongerencentrum. Op zich hebben de meeste politieke partijen geen bezwaar tegen de aanwezigheid van een commercieel jongerencentrum, maar wil daar geen geld (meer) aan besteden. Daarom zal vanaf volgend jaar een budget worden vrijgemaakt om de bestaande voorzieningen te verbeteren en ook te zorgen voor betere communicatie. Rosmalens Belang pleitte voor een jongeren coördinator. De Bossche Groenen vonden het onderzoek niet representatief en stemde, net als D66 tegen. Een voorstel van Trots en Bosch Belang om als gemeente een bemiddelende rol te hebben tussen partijen waarbij het uiteindelijke doel de waarborging te zorgen voor de continuïteit van de Talent Factory is, werd verworpen. De meeste partijen vinden dat gemeente geen rol moet spelen tussen particuliere instellingen.

Auteur: Alfred Heeroma