Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer
Stadsnieuws Den Bosch| Meer tijdelijke natuur

Meer tijdelijke natuur

25 juni 2011


Fotograaf: - Bron:
D66 heeft voorgesteld om braakliggende terreinen in te richten als vrije natuur. De terreinen liggen vaak braak, omdat er wel een bestemming voor is, maar dat die bestemming nog niet wordt uitgevoerd. Dat braak liggen kan soms vele jaren duren. De wet biedt sinds kort de mogelijkheid daar dan tijdelijke natuur van te maken. Dan moet wel vooraf ontheffing van de Flora & Fauna wet worden verkregen. Dit houdt dan in dat op het moment dat de bestemming wel wordt uitgevoerd, mensen geen bezwaar kunnen maken tegen het verdwijnen van deze natuur. Zelfs niet als er zeldzame planten of dieren voorkomen. Een dergelijk plan is er voor de Hoef in Rosmalen.

Het voorstel is dinsdag besproken commissie Ruimte Ordening en Beheer. De meeste partijen vinden het een prima voorstel. Het CDA waarschuwde dat het inrichten met tijdelijke natuur niet tot een verrommeling of tot onveilige situaties (zandheuvels die kunnen instorten) mag leiden. Een aantal fracties gaf aan dat omwonenden betrokken moeten worden bij een dergelijke inrichting. Ook moeten bewoners goed worden geïnformeerd over een dergelijk besluit, zodat in een later stadium bewoners de tijdelijke natuur niet als argument gebruiken tegen de uitvoer van de origineel benoemde bestemming.
Er liggen in de stad nogal wat gebieden braak. De PvdA riep op hiervoor ook verder te kijken dan alleen tijdelijke natuur. Zo werd dinsdag ook het voorstel gedaan om het braakliggende terrein van de Afvalstoffendienst in Boschveld tijdelijk in te richten als parkeerterrein voor bewoners van het Veemarktkwartier, als tijdelijke oplossing voor het parkeerprobleem dat er nu is.
Ook vinden de meeste fracties dat het inrichten met vrije natuur geen extra geld mag kosten. Een aantal fracties vindt dat de vrije natuur wel onderhouden en toegankelijk moet zijn. Volgens van Miltenburg (D66) hoeft inrichten en onderhoud niet veel meer te kosten dan het onderhoud van een braakliggend terrein. GroenLinks stelde zelfs voor om het als een paragraaf in een bestemmingsplan of overeenkomst met de projectontwikkelaar op te nemen. Volgens Eigeman kan het juridisch niet in een bestemmingsplan. De meeste fracties zagen het ook niet zitten om ontwikkelaars hier mee op zadelen.
De Bossche Groenen meldde dat ze ook een initiatief voorstel in voorbereiding hebben voor het inrichten van stadslandbouw en vroegen zich af hier geen combinatie van te maken is. Volgens Miltenburg (D66) is dat niet wenselijk omdat het hier gaat om 2 verschillende soorten gebruik. Wel gaf hij aan dat braakliggend landbouwgrond ook gebruikt worden voor tijdelijke natuur.
Wethouder Eigeman heeft een positieve grondhouding inzake dit voorstel. Hij gaf aan dat 's-Hertogenbosch nu al voorop loopt als het gaat om het inrichten van vrije natuur. Hij vindt ook dat regels rondom vrije natuur niet in beton gegoten moeten worden. Hij wil wel voorkomen dat er 'Intratuinachtig effect' optreedt, het moet wel echte vrije natuur zijn. Ook moet gekeken worden naar de aard van het terrein (zand, water en dergelijke).
D66 gaat nu bekijken of ze het voorstel kan omzetten in een motie die later in de raad besproken kan worden. Het liefst zien zij uitvoer op korte termijn.

Auteur: Alfred Heeroma