Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer
Stadsnieuws Den Bosch| Toekomst theater

Toekomst theater

14 juni 2011


Fotograaf: - Bron:
Het digipanel heeft onlangs een onderzoek gedaan onder 3300 inwoners over de functie van het Theater aan de Parade in toekomst. Een meerderheid vindt dat het theater moet beschikken over één grote zaal en één middelgrote zaal, beide inclusief moderne theatertechniek. Het theater krijgt een regionale functie. Dit geldt voor zowel mensen die regelmatig het theater bezoeken als voor mensen die heel weinig in het theater komen. Verder vindt 28% dat Cabaret in de programmering moet zitten, 19% Musical/ show en 16% toneel. Het huidige theater heeft maar een beperkte regionale functie. De ondervraagden gaven ook aan naar een andere stad te willen reizen voor musical/ show (53%), cabaret (49%) en popmuziek (49%).

De reden voor het onderzoek is dat al een tijdje op de agenda van het college van B&W staat om iets te doen aan het theater. Het gebouw is nu 40 jaar oud en voldoet niet meer aan normen van deze tijd. Er is veel onderhoud nodig en bepaalde producties kunnen niet eens plaatsvinden in het huidige theater. In eerdere besprekingen kwamen 3 opties naar voren. De eerste is niets doen, maar dat lijkt geen optie. De tweede optie is het opknappen van het huidige theater en de derde is de bouw van een nieuw theater, waarbij ook het Paleiskwartier is genoemd.
Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat het theater ook een podium moet zijn voor festivals moet zijn (67% van de ondervraagden gaven dit aan) en daarmee lijkt een locatie in het centrum het meest logisch. Verder zou het theater ook de thuisbasis moeten zijn voor theater- dans- of muziekgezelschappen (63% van de ondervraagden gaf dit aan). Ook de functie van een café (57%) en locatie voor carnavalsactiviteiten (45%) werden vaak genoemd.
Het onderzoek geeft geen inzicht hoeveel de verbouwing of nieuwbouw mag kosten. Dit heeft de SP er weer toegebracht om hier vragen over te stellen. De vragen voor het onderzoek van het digipanel waren vooraf voorgelegd aan de fractievoorzitters en de SP had daarbij aangegeven dat een onderzoek zonder kostenaspecten niet veel waarde heeft. Nu dat kostenaspect niet is meegenomen, is de SP van mening dat als een willekeurige burger de vraag krijgt voorgelegd of hij/zij een nieuwe auto of een occasion wenst te krijgen laat het antwoord zich ook raden.

Auteur: Alfred Heeroma