Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer
Stadsnieuws Den Bosch| VVD wil garanties voor verkoop Kruithuis

VVD wil garanties voor verkoop Kruithuis

13 februari 2011


Fotograaf: - Bron:
Afgelopen week werd bekend dat B&W voornemens is het Kruithuis (voormalig museum) en omliggende bebouwing (‘officierswoningen’, voormalige militaire bakkerij) te verkopen aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Over het voornemen is nog niet eerder met de raad, maar ook niet met bijvoorbeeld de (gezamenlijke) Monumenten Belangen Organisaties, gecommuniceerd. Ondanks de goede intenties en naam en faam van Hendrick de Keyser, betekent de verkoop van het Kruithuis na bijna 100 jaar gemeentelijk eigendom, nogal wat; het Kruithuis past bij de cultuurhistorische kwaliteit van onze stad die maakt dat 's-Hertogenbosch qua sfeer en uitstraling bijzonder gewaardeerd wordt.

De VVD wil deze intrinsieke kracht bewaren en versterken. Ook met het Kruithuis zal met respect voor de voormalige functie moeten worden omgegaan; de historische waarde zal duurzaam moeten worden veiliggesteld, aldus de VVD. Om die reden is de VVD-fractie tegen een eventuele verkoop, als er niet alle garanties zijn dat de openbare functie en historische waarde van het Kruithuis duurzaam bewaard blijven. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een passende functie wordt gevonden. Die dienen zich overigens wel aan, denk aan bijvoorbeeld een verzamelruimte voor stukken van gilden annex Gildemuseum. Het vraagt overigens ook dat onderhoud gewaarborgd is en de voormalige militaire bakkerij op de Vlierstraat 4 opgeknapt wordt.
Daarom heeft de VVD aan B&W gevraagd of de cultuur historische waarde bij de verkoop gewaarborgd zijn en dit ook voor de toekomst zo blijft. Ook wil de partij weten of er een samenhangende visie is ten aanzien de ontwikkeling van het Kruithuis en Fort Orthen. Ook wil de VVD weten de verkoop uitvoer van beleid is (dan is het een collegebevoegdheid) of dat dit toch nog in de raad besproken moet worden.

Auteur: Alfred Heeroma