Home Nieuws Columns Agenda Over Contact Disclaimer

Wietpas tegen wil en dank

27 januari 2011

De drugscriminaliteit in Noord Brabant is een groot probleem, vooral in de regio Eindhoven en Helmond. Om dit probleem aan te pakken hebben de 5 grote steden bij minister Opstelten verzocht om steun in de vorm landelijke politie ondersteuning. Opstelten heeft hier mee ingestemd op voorwaarde dat er in deze steden (Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en ’s-Hertogenbosch) een wietpas wordt ingevoerd. De burgemeesters hebben hier, met tegenzin, mee ingestemd. Ondertussen is landelijke ondersteuning al in werking getreden. De wietpas is nog niet ingevoerd en dat was voor een meerderheid reden om een motie in te dienen om de pas van tafel te krijgen. De belangrijkste motivatie is dat ze de wietpas niet als oplossing zien van de zogenaamde achterdeurproblematiek. Bovendien zou de handhaving extra politiecapaciteit vergen. Daarnaast moet ook de APV (Algemene Politie Verordening) worden aangepast. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen, alleen Bosch Belang, CDA en Trots stemden tegen.

Burgemeester Rombouts, verantwoordelijk voor veiligheid, legde uit dat ook hij liever geen wietpas wil (omdat hij twijfelt aan het nut en handhaafbaarheid), maar wel moest instemmen met deze voorwaarde, omdat er anders geen steun zou komen in de vorm van extra politiecapaciteit. Hij zei dat hij de mening van de meerderheid van de raad onder de aandacht van de minister zal brengen. Ook in andere steden zijn de gemeenteraden veelal tegen de wietpas. In de meeste gevallen wil men een betere aanpak van het achterdeur beleid (het zogenaamde gedoogbeleid), terwijl de wietpas alleen werkt bij de voordeur.

Rombouts gaf ook aan dat de laatste tijd de problemen in ’s-Hertogenbosch niet zo groot zijn. Dit heeft onder andere te maken dat de Brabantse hoofdstad geen grensgemeente is. Ook de eerdere aanpak met het tijdelijk sluiten van coffeeshops, lijkt zijn vruchten af te werken. Het is nu al zo geregeld dat bezoekers van de coffeeshops zich moeten legitimeren en er is een minimum leeftijd van 18 jaar.

De politie Noord Oost Brabant hanteert sinds enige tijd een nieuwe werkwijze in de aanpak van drugscriminaliteit. De binnen dit korps ontwikkelde werkwijze verhoogt de effectiviteit van de aanpak en de eerste resultaten zijn positief te noemen. Wat die nieuwe werkwijze is, is bij de redactie niet bekend.

Auteur: Alfred Heeroma